Điều Lệ

Email In PDF

ĐIỀU LỆ CỦA TRANG WEB "KÝ ỨC TRUNG HỌC KIỂU MẪU"

 1

Điều lệ này được viết ra

Để cho trang web của ta đong đầy

Tình cảm Kiểu Mẫu tháng ngày

Không vơi ký ức, thêm dày tình thân

Trang web mang được tinh thần

Đoàn kết nội bộ, không cần tiếng vang

Là nơi ai muốn lang thang

Tìm về quá khứ mơ màng ngày xưa

{AC}

Điều một, quan trọng! xin thưa

Không nói chính trị, bán mua thánh thần

Tranh luận sắc tộc không cần

Chỉ cần vi phạm một lần là ...ra.

Điều hai, trang web của ta

Chỉ trao ký ức, khi là học sinh

Hoặc là khoảnh khắc của mình

Của riêng Kiểu Mẫu khi mình gặp nhau

Không nói chuyện của ai đâu

Nội dung xa lạ còn lâu mới dùng.

Điều ba, tài liệu được dùng

Cần phải đảm bảo nội dung học đường

Tài liệu xưa cũ của trường

Là tư liệu quý là đương nhiên xài.

Điều bốn, cần nhớ đến hoài

Tính đáng tin cậy của bài mình trao

Tự chịu trách nhiệm thật cao

Về những sai sót "tào lao" của mình

Điều năm, bài viết hoặc hình

Gửi googlegroups hoặc trình tận tay

Khổ giấy thống nhất ở đây

Là khổ A4, chữ dày 12

Font A ri an (Arial) đừng sai

Không có vi tính thì ai mà đòi?

Giấy tập bút bi được rồi

Giấy nào cũng được miễn lời thật hay

Điều sáu, biên tập ra tay

Chỉnh sửa, sắp xếp nếu bài chưa "ngay"

Với điều kiện phải báo ngay

Cho chủ bài viết trước ngày lên khuôn

Không được tự ý sửa luôn

Hoặc "dím" không post là mang tiếng "đì"

Điều bảy, không có nhiệm kỳ

Cho nhóm làm web bởi vì việc chung

Tình nguyện góp sức đến cùng

Sáu tháng tổng kết chia vùng phân công

Điều tám, biên tập cần đông

Chia làm ba nhóm phân công rõ ràngACBR

Quản Trị Trang Web sẵn sàng

Chịu trách nhiệm chính, kết đoàn anh em

Tuy vậy khi thấy không êm

"Tiền trảm hậu tấu" hoặc "thêm" hoặc "kềm"

Biên Tập trang web thì kiêm

Ba bốn trách nhiệm vừa xem vừa làm

Cực khổ phải chịu cũng cam

Nghe lời phê phán lấy làm... niềm vui

Nhóm Kỹ Thuật giữ êm xuôi

Hình thức, kỹ thuật để nuôi web nhà

Là nhóm tuy nhỏ nhưng mà

Xài được tiền quỹ để mà sửa sang

Điều chín, thiết thực liên quan

Đến sự tồn tại của trang web này

Là chuyện tài chính ở đây

Là chuyện gây quỹ và gầy nguồn thu

Tự nguyện đóng góp vô tư

Nhưng cần quản lý khoản thu, khoản dùng

Công bố dịp Họp Mặt chung

Toàn Trường Kiểu mẫu để cùng biết luôn.

Điều mười, là ý đại cương

Trang Web tài sản của Trường chúng ta

Dù gần hay ở phương xa

Cố gắng tôn tạo như là của chung

Tập cho con cháu ta dùng

Để làm di sản ta cùng sẻ chia

Mười điều lệ viết cho ta

Mang tính ước lệ để mà cùng vui

......KÝ ỨC TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC.....

2 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ năm, 05 Tháng 5 2016 03:58