Khóa 7 - TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

Thứ hai, 03 Tháng 12 2012 20:10 Khóa 7 - KMTĐ
In

logoKHÓA 7 - TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

(1970-1975)

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15

 


 

logo

PHẢ HỆ “ GIA ĐÌNH KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

Khóa 7

 

Số
Họ và tên
(Cựu học sinh)
Khóa học
Họ và tên
(Người có quan hệ)
Khóa học
(Chức danh)
Quan hệ
 
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
 
Trương Thị Kim Châu*
7
Trương Thị Kim Cương
1
Chị ruột
Sinh đôi*
 
Trương Thị Kim Chuyên*
7
Trương Đăng Chương
3
Anh ruột
Sinh đôi*
 
Đinh Công Chí
7
Đinh Công Thiện
6
Anh ruột
 
 
Nguyễn Thị Bé Hai
7
Nguyễn Văn Hiếu
Nhân Viên
Cha ruột
 
 
Phạm Thị Tuyết Hoa
7
Phạm thị Tuyết Hương
Phạm Thị Tuyết Hồng
6
11
Chị ruột
Em ruột
 
 
Cổ Tấn Hưng
 
7
Cổ Tấn Hải
Cổ Thị Thu Hằng
Cổ Tấn Minh
Cổ Thị Thu Hồng
Trần Thị Đức
Trần Thị Hiền
Kiran Teckani
Phan Chí Nam
4
5
8
9
1
3
3
2
Anh ruột
Chị ruột
Em ruột
Em ruột
Dì ruột
Dì ruột
Dượng
Dượng cũ
 
 
Phạm Mai Hương
 
7
Phạm Thị Thu Hương
Phạm Thị Mai Trâm
Phạm Thị Mai Thịnh
Phạm Thị Mai Thảo
6
8
9
?
Chị ruột
Em ruột
Em ruột
Em ruột
 
 
Lưu Lý Lệ Lan
7
Lưu Nghĩa Bình
Lưu Châu Hương Huệ
Lưu Lữ Linh Liên
9
10
12
Em ruột
Em ruột
Em ruột
 
 
Phạm Trinh Nhật
7
Phạm trinh Viên
Phạm Đoàn Ngọc Nga
1
9
Anh ruột
Em ruột
 
 
Lại Kiên Quyết
7
Lại Tấn Triển
Lại Đắc Khải
Lại Mạnh Hưng
1
3
6
Anh ruột
Anh ruột
Anh ruột
Đã mất
 
Teckani Saukerdas
7
Kiran Teckani
Trần Thị Đức
3
1
Anh ruột
Chị dâu
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Sương
 
7
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Thị Sương
Nguyễn Công Văn
2
7
6
Anh chồng
Em chồng
Em chồng
Đã mất
 
Nguyễn Thị Sương
7
Nguyễn Văn Tâm
Nguyễn Công Văn
Nguyễn Thị Ngọc Sương
2
6
7
Anh ruột
Anh ruột
Chị dâu
 
 
Lê Thanh Sơn
7
Lê Lan Phương
Lê Mai Phương
2
5
Chị ruột
Chị ruột
 
 
Trương Thị Mỹ Thanh
 
7
Trương Thị Bích Thủy
Lê Thị Thu Vân
4
6
Chị ruột
Cô ruột
 
 
Nguyễn Đình Thành
7
Nguyễn Đình Chỉ
Nguyễn Thị Mỹ
6
9
Chị ruột
Em ruột
 
 
Nguyễn Đồng Trí
7
Nguyễn Thị Tâm
Nguyễn Thị Thiện
Nguễn Đồng Toàn
1
3
4
Chị ruột
Chị ruột
Anh ruột
 
 
Nguyễn Thị Bạch Tuyết
7
Nguyễn Thị Xuân Dịu
9
Em ruột
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 20 Tháng 11 2013 15:26