Khóa 6 - TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

Email In PDF
Khóa 6 - TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC Trang 2 Trang 3 Trang 4 Trang 5 Trang 6 Trang 7 Trang 8 Trang 9 Trang 10 Trang 11 Trang 12 Trang 13 Trang 14 Trang 15 Trang 16 Tất cả các trang

 

logoKHÓA 6 - TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

(1969-1975)

khoa 6

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


 

logo

PHẢ HỆ “ GIA ĐÌNH KIỂU MẪU THỦ ĐỨC

Khóa 6

 

Số
Họ và tên
(Cựu học sinh)
Khóa học
Họ và tên
(Người có quan hệ)
Khóa học
(Chức danh)
Quan hệ
 
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
 
Đỗ Đình Anh
6
Phạm Văn Quảng
Hiệu Trưởng
Cậu ruột
 
 
 
 
Đỗ Đình Hải
5
Anh ruột
 
 
Trịnh Thị Nguyệt Ánh
6
Trịnh Công Thành
9
Em ruột
 
 
 
 
Phan Thúy Nga
9
Em dâu
 
 
 
 
Trịnh Công Tuấn
11
Em ruột
 
 
Nguyễn Ngọc Kim Ẩn
6
Nguyễn Ngọc Minh Ẩn
1
Chị ruột
 
 
 
 
Nguyễn Ngọc Bạch Ẩn
3
Chị ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thiện Thiên Ân
9
Em ruột
 
 
Lưu Quang Chức
6
Lưu Thị Tuyết Hồng
3
Chị ruột
 
 
 
 
Lê Đình Huy
1
Anh rễ
 
 
Phạm Thị Ngọc Diệp
6
Phạm Ngọc Kim Chi
3
Chi ruột
 
 
 
 
Phạm Ngọc kim Thanh
9
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Ngọc Thanh Hùng
11
Em ruột
 
 
Trần Hữu Dũng
6
Trần Thị Như Mai
5
Chị ruột
 
 
Bùi Quốc Minh Dũng
6
Bùi Quốc Minh Châu
1
Anh ruột
 
 
Hoa Anh Đào
6
Hoa Đình Dũng
3
Anh ruột
 
 
Phạm Quốc Đạt
6
Trần Ngươn Lai
1
Cậu ruột
 
 
Chu Trọng Độ
6
Chu Trọng Đức
6
Anh ruột
 
 
 
 
Chu Thị Bích Hòa
4
Chị ruột
 
 
Chu Trọng Đức
6
Chu Trong Độ
6
Em ruột
 
 
 
 
Chu Thị Bích Hòa
4
Chị ruột
 
 
Nguyễn Hoàng Giang
6
Nguyễn Mạnh Trình
2
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Quốc Toàn
5
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Thục
8
Em ruột
 
 
Đổng Ngọc Hải
6
Đổng Thị Kiều Thu
6
Em ruột
 
 
Lê Thị Hạnh
6
Lê Thành Đức
4
Anh ruột
 
 
 
 
Võ Thị Hội
6
Chị dâu
 
 
Trần Thị Hạnh
6
Trần Thị Mai
8
Em ruột
 
 
 
 
Trần Văn Bình
11
Em ruột
 
 
Phạm Thị Kim Hằng
6
Phạm Gia Nam
3
Anh ruột
 
 
Phạm Thu Hằng
6
Phạm Thu Hương
7
Em ruột
 
 
Dương Hồng Hiến
6
Dương Thiệu Tống
Hiệu Trưởng
Cha ruột
 
 
 
 
Dương Hồng Thành
2
Anh ruột
 
 
 
 
Dương Hồng Thẩm
8
Em ruột
 
 
Nguyễn Thượng Hiển
6
Nguyễn Thượng Chính
1
Anh ruột
 
 
Đỗ Hữu Hoài
6
Đỗ Minh Dương
5
Anh ruột
 
 
Nguyễn Thị Minh Hoàng
6
Nguyễn Văn Minh
9
Em ruột
 
 
 
 
Nguyễn Văn Phương
10
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Kim Phượng
6/2
Chị (Dì)
 
 
Võ Thị Hội
6
Lê Thành Đức
4
Chồng
 
 
 
 
Lê Thị Hạnh
6
Em chồng
 
 
 
 
Võ Duy Lân
4
Anh ruột
 
 
Nguyễn Văn Huy
6
Nguyễn Văn Hoàng
1
Anh ruột
 
 
Lại Mạnh Hưng
6
Lại Tấn Triển
1
Anh ruột
 
 
 
 
Lại Đắc Khải
3
Anh ruột
 
 
 
 
Lại Kiên Quyết
7
Em ruột
 
 
Huỳnh Ngọc Hương
6
Huỳnh Ngọc Dung
4
Chị ruột
 
 
Phạm Thị Thu Hương
6
Phạm Thị Mai Trâm
8
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Mai Thịnh
9
Em ruột
 
 
Phạm Thị Thu Hương
 
 
6
Phạm Thị Mai Trâm
Phạm Thị Mai Thịnh
Phạm  Mai Thảo
8
9
10
Em ruột
Em ruột
Em ruột
 
 
Phạm thị Tuyết Hương
6
Phạm Thị Tuyết Hoa
7
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Tuyết Hồng
11
Em ruột
 
 
Nguyễn Ngọc Khai
6
Nguyễn Văn Thời
 
Em ruột
 
 
Trần Tấn Khanh
6
Trần Nam Bình
1
Anh ruột
Đã mất
 
 
 
Trần Thị Hương
10
Em ruột
 
 
Vũ Văn Khôi
6
Vũ Ngọc Anh
1
Anh ruột
 
 
Nguyễn Phương Lan
6
Nguyễn Huy Hiển
2
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Huy Hoàng
4
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Huy Quang
10
Em ruột
 
 
Trần Phương Lan
6
Trần Hồng Cúc
5
Chị ruột
 
 
Lê Phước Lễ
6
Lê Phước Lạc
1
Anh ruột
 
 
Nguyễn Đức Liêm
6
Nguyễn Đức Phong
8
Em ruột
 
 
 
 
Nguyễn Đức Nhã
10
Em ruột
 
 
Ngô Thị Bích Liên
6
Ngô Mạnh Đức
8
Em ruột
 
 
 
 
Ngô Thị Phương Dung
9
Em ruột
 
 
Nguyễn Thị Kim Liên
6
Nguyễn Thị Thanh Nga
8
Em ruột
Đã mất
 
Bùi Thị Kim Loan
6
Bùi Thị Kim Hồng Nga
10
Em ruột
 
 
Võ Thị Minh Loan
6
Võ Văn Khôi
9
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Kim Phượng
6/4
Chị họ
 
 
Nguyễn Thị Năm
6
Nguyễn Văn Thạnh
2
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Phước
5
Chị ruột
 
 
Trần Khánh Nga
6
Trần Đức Anh
5
Anh ruột
 
 
 
 
Trần Quốc Việt
8
Em ruột
 
 
 
 
Trần Thụy Sỹ
11
Em ruột
 
 
Phạm Kim Ngân
6
Phạm Kiều Nga
3
Chị ruột
 
 
 
 
Phạm Công Thanh
4
Anh ruột
 
 
 
 
Phạm Công Liêm
10
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Công Bình
2
Anh (Bác)
 
 
 
 
Cao Chí Thiện
3
Em (Dì)
 
 
 
 
Cao Minh Trí
5
Em (Dì)
 
 
Đỗ Thanh Nguyên
6
Đỗ Thanh Trung
4
Anh ruột
 
 
Trần Công Nhạn
6
Trần Công Hòa
4
Anh ruột
 
 
Phạm Trinh Nhật
6
Phạm Trinh Viên
1
Anh ruột
Đã mất
 
Hồ Việt Phương
6
Hồ Đạm Nhiên
9
Em ruột
 
 
 
 
Hồ Minh Lãng
9
Em ruột
 
 
Phạm Thị Kim Phượng
6/2
Nguyễn Thị Minh Hoàng
Võ Văn Khôi
6
9
Em (Dì)
Em (Dì)
 
 
Phạm Thị Kim Phượng
6/4
Phạm Thị Kim Chi
7
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Kim Liêng
9
Em ruột
 
 
 
 
Phạm Thị Kim Oanh
10
Em ruột
 
 
 
 
Võ Thị Minh Loan
6
Em họ
 
 
Trương Ngọc Phượng
6
Trương Ngọc Khanh
5
Chị ruột
 
 
 
 
Trần Ngọc Thủy
5
Chị họ
 
 
Lương Hiệp Tài
6
Lương Hiệp Tấn
6
Anh ruột
 
 
Lương Hiệp Tấn
6
Lương Hiệp Tài
6
Em ruột
 
 
Lâm Thị Thảo
6
Lâm Thanh Hiền
8
Em ruột
 
 
Nguyễn Thị Thanh
6
Nguyễn Thị Thái An
1
Chị ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Đường
3
Chị ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Tâm
8
Em ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Minh Ngọc
9
Em ruột
 
 
 
 
Phan Phan
8
Em rễ
 
 
Đinh Công Thiện
6
Đinh Công Chí
7
Em ruột
 
 
Đổng Thị Kiều Thu
6
Đổng Ngọc Hải
6
Anh ruột
Đã mất
 
Trịnh Thị Minh Thu
6
Trịnh Tiến Đạt
Trịnh Đình Loạt
Giáo sư
Giáo sư
Bác ruột
Bác ruột
 
 
 
 
Trịnh Thanh Khôi
8
Em ruột
 
 
Lê Thị Nguyệt Thu
6
Lê thị Nguyệt Thanh
8
Em ruột
 
 
Nguyễn Thị Bích Thuận
6
Nguyễn Thị Thục
8
Em ruột
 
 
Dương Thị Thu Thủy
6
Dương Thành Phúc
2
Anh ruột
 
 
 
 
Dương Thị Kim Nguyện
5
Chị ruột
 
 
Võ Huệ Trinh
6
Võ Thanh Hương
3
Chị ruột
 
 
 
 
Võ Hoàng Thúy
5
Chị ruột
 
 
 
 
Võ Như Tuyết
10
Em ruột
 
 
Lê Anh Tuấn
6
Lê Thế Lân
1
Anh ruột
 
 
Tạ Anh Tuấn
6
Tạ Thị Hương
3
Chị ruột
 
 
 
 
Tạ Thị Kim Hoa
5
Chị ruột
 
 
 
 
Đỗ Thị Minh Châu
3
Chị họ
 
 
 
 
Đỗ Nguyên Đãn
1
Cậu ruột
 
 
Lê Thị Thu Vân
6
Trương Thị Bích Thủy
Trương Thị Mỹ Thanh
4
7
Cháu (Cô)
Cháu (Cô )
 
 
Nguyễn Công Văn
6
Nguyễn Văn Tâm
2
Anh ruột
 
 
 
 
Nguyễn Thị Ngọc Sương
7
Chị dâu
 
 
 
 
Nguyễn Thị Sương
7
Em ruột
 

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 25 Tháng 9 2013 03:18  
mod_vvisit_counterToday2706
mod_vvisit_counterYesterday320
mod_vvisit_counterThis week3026
mod_vvisit_counterLast week6989
mod_vvisit_counterThis month15958
mod_vvisit_counterLast month15656
mod_vvisit_counterAll days701796
Total :   mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có: 16 khách online
Your IP: 3.235.174.99
 , 
Today: Tháng 7 26, 2021