Thơ của Nguyễn Văn Thinh (Chồng của Đặng Thị Thanh, Khóa 5)

Email In PDF

0Tua 2

Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức xin giới thiệu những bài thơ của bạn Nguyễn Văn Thinh (Chồng của bạn Đặng Thị Thanh,  cựu học sinh khóa 5) viết về mọi hoạt động của Kiểu Mẫu Thủ Đức... Cảm ơn bạn Nguyễn Thinh đã dành nhiều tình cảm cho Kiểu Mẫu Thủ Đức!...

HaiBanChan

Xin mời xem ở link:

BanTayChiNhững bài thơ Kiểu Mẫu Thủ Đức của Nguyễn Thinh

Cập nhật ngày Thứ hai, 31 Tháng 1 2022 03:11