Thơ của cô Mai Thị Thanh - Mai Duyên Thanh

Email In PDF

Năm 1971, Cô Mai Thị Thanh ( Mai Duyên Thanh) cựu Giáo sư Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức

đã sáng tác bài thơ " Như Loài Hoa Đỏ"...

NhuLoaiHoaDo.MTThanh

Cập nhật ngày Thứ năm, 03 Tháng 3 2016 08:21