Những tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Hùng Việt (Khóa 7) Kiểu Mẫu Thủ Đức

Email In PDF

 0Tua

Xin giới thiệu những tác phẩm nhiếp ảnh của bạn Nguyễn Thanh hùng Việt (nguyên là cựu học sinh Khóa 7, trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức)

Xin mời xem link:

BanTayChiHình(Gp): Những tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Hùng Việt (Khóa 7) Kiểu Mẫu Thủ Đức

MaiBaVang

Cập nhật ngày Thứ hai, 31 Tháng 1 2022 03:17