Các thể loại khác

Cactheloaikhac

Tiêu đề     Hiển thị # 
1 Những tác phẩm Hội họa của cô Đặng Thị Bích Thủy Nguyễn Quang Tuấn
2 Những tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Thanh Hùng Việt (Khóa 7) Kiểu Mẫu Thủ Đức Nguyễn Quang Tuấn
3 Những tác phẩm nhiếp ảnh của Nguyễn Văn Lê Hùng (Khóa 5) Kiểu Mẫu Thủ Đức Nguyễn Quang Tuấn
4 Trang web của Thầy Nguyễn Nhã Nguyễn Quang Tuấn
5 2020 Sách "Xây dựng hệ thống số" của thầy Huỳnh Văn Nhì Nguyễn Quang Tuấn
6 2015 “Những câu chuyện thành Rome” Thanh Gương dịch. Khóa1KMTĐ
7 Nhạc phẩm " Khung trời học đường" của bạn Lê Đình Huy (Khóa 1) Lê Đình Huy (K.1)
8 Tranh của Thầy Phạm Văn Quảng & Cô Dương Kim Sơn. QuangSon
9 Bộ tranh "Kỹ thuật cơ khí 8" của Quang Tuấn (K.1) Quang Tuấn
10 Bộ Tranh "Vẽ Kỹ Thuật 10" của Quang Tuấn (K.1) QuangTuanK1
11 Bộ tranh "Động cơ đốt trong lớp 11" của Quang Tuấn (K.1) QuangTuan
12 Tranh lịch của khóa 5 (tặng phẩm Họp mặt Kiểu Mẫu Thủ Đức 2011). Khóa 5 KMTĐ
13 Nhạc phẩm: Ngày mới của At 12B At 12B
14 Quà Lưu niệm Họp Mặt " Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức". KMTĐ
15 Ảnh nghệ thuật của Nguyễn Bảo Châu ( Rễ của khóa 9) Khóa 9
16 Nhạc phẩm: Khung Trời học đường của Lê Đình Huy (khóa 1) Lê Đình Huy (K1)
17 Nhạc phẩm: Còn giữ chút tình của thầy Trương Văn Khuê (Bắc Sơn) Trương Văn Khuê (Bắc Sơn)
18 50 năm, nhìn lại mái trường của Dương Hồng Hiến (K6). Dương Hồng Hiến ( K6 )