2023.1 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự giáp năm của thầy Nghiêm Văn Minh

Email In PDF

0tUA

Ngày 4/1/2023,  thân hữu các khóa 1, 3, 5, 7 Kiểu Mẫu Thủ Đức (11 người) đã cùng nhau đến Bà Rịa để dự ngày giáp năm của thầy Nghiêm Văn Minh... Dịp này các bạn cũng đã tham quan nhà thờ  Sông Vĩnh ở Bà Rịa và thăm bạn Trần Thị Thu,  khóa 3 (Sư cô Như Trung ) ở Thiền viện Viên Chiếu... Các bạn đã có một ngày thật thoải mái và an lạc!

20230104 88

BoSenTrang

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2023.1 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự giáp năm của thầy Nghiêm Văn Minh

https://photos.google.com/album/AF1QipMulunDC44rMKlUpByAluUGsdgZeNjJoK4pMo6V?hl=vi