2022.6 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức đi thăm quý Thầy Cô.

Email In PDF

0tua

Theo truyền thống, cứ vào tháng sáu hàng năm một số các bạn thay mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” cùng nhau đến thăm và chúc mọi sự an lành đến với quý Thầy Cô!

+ Ngày 22/6/2022, các bạn Quang Tuấn & Thủy Anh (Khóa 1), Xuân Dung (Khóa 3), Ngân Bình (Khóa 4) đến thăm thầy cô Nguyễn Nhã, thầy Lê Hoàng Long, Nguyễn Bá Việt thầy Nguyễn Hữu Hệ ở Bình Thạnh.

+ Ngày 24/6/2022, các bạn Quang Tuấn & Thủy Anh (Khóa 1), Kim Vân & chồng Tân Huệ (Khóa 3), Lệ Thu (Khóa 7), Nguyệt Thanh (Khóa 8) đã đến thăm thầy Trần Anh Tuấn ở quận 7; Thầy Nguyễn Nhựt Tấn ở quận 5, Thầy Bùi Quang Hân ở quận 3; Thầy Thái Xuân Quế, thầy Trần Ngọc Ban và cô Nguyễn Thị Kim Thơ, cô Trần Vân Anh ở quận 1.

+ Ngày 26/6/2022, các bạn Quang Tuấn & Thủy Anh (Khóa 1), Thúy Hồng (Khóa 9), Kiều Hạnh (Khóa 11) đến thăm thầy Huỳnh Văn Nhì, cô Lê Thị Bạch Tuyết và thầy Vũ Khắc Cẩn, thầy Nguyễn Nhất Lang, cô Phạm Thị Bích Hà ở thành phố Thủ Đức.

+ Ngày 29/6/2022, các bạn Quang Tuấn & Thủy Anh, Minh Tâm (Khóa 1), Xuân Dung (Khóa 3) đã đến thăm thầy Trịnh Hồng Hải ở quận Bình Thạnh.

+Ngày 3/7/2022, các bạn Ngân Bình (Khóa 4), Hùng Việt (Khóa 7), Mỹ Hạnh (Khóa 9) đã đến thăm cô Lại Thị Sáu ở quận 11; Thầy Nguyễn Thành Kim và thầy Lê Tấn Phước ở quận 10.

+ Ngày 5/7/2022, một số các bạn khóa 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 (17 người) đi thăm thầy Tống Văn Nhàn ở Biên Hòa, viếng thầy Nghiêm Văn Minh Ở Bà Rịa.

Xin cảm ơn quý Thầy Cô đã tiếp nhận tình cảm của các học trò và cảm ơn tất cả các bạn đã góp phần thực hiện thành công những chuyến đi nghĩa tình này!

1NguyenNha 15 20TongVanNhan 38
Thăm thầy cô Nguyễn Nhã ở Bình Thạnh... Thăm thầy Tống Văn Nhàn ở Biên Hòa...

Z.TimLove

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.6 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức đi thăm quý thầy cô.

https://photos.app.goo.gl/TjaActsfRoBC3XUs7

Video: 2022.9 Thân hu Kiu Mu Th Đc đi thăm Thy Cô

https://youtu.be/wTCgzJmACLk

https://photos.google.com/share/AF1QipNKVRFA-S5wXRNO4tPJ7kp5ZtAzZ_7C7-JqsN_CXKJiUCKFaFtj_Wm_el_KIF5aGw?hl=vi&key=X3BmVzIzWGo5VTNmZUdaZ2JwdFM4VVQwX1lfaTh3

Cập nhật ngày Thứ hai, 31 Tháng 10 2022 04:13