2021.11 Kiểu Mẫu Thủ Đức phúng viếng mẹ của bạn Ngọc Ánh (K.9) và Kim Tiên (K.11)

Email In PDF

0Tua

Ngày 21/11/2021, một số thân hữu Khóa 3, 8, 9, 10 đã thay mặt gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức đến thành phố Thủ Đức để phúng viếng linh cữu Mẹ của các bạn Võ Thị Ngọc Ánh (Khóa 9) và Võ Thị Kim Tiên (Khóa 11)... Xin chân thành chia buồn cùng các bạn và gia quyến về sự mất mát to lớn này! Cầu nguyện cho hương linh của cụ bà Huỳnh Thị Nhỏ sớm được siêu thoát về cõi vĩnh hằng.

BoSenTrang

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2021.11 Kiểu Mẫu Thủ Đức phúng viếng mẹ của bạn Ngọc Ánh (K.9) và Kim Tiên (K.11)

Cập nhật ngày Thứ ba, 23 Tháng 11 2021 05:26