2022.8 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm - Bình Châu (Đồng Nai)

Email In PDF

0Tua

Từ ngày 8/8 đến ngày 10/8/2022, một số thân hữu các khóa 1, 3, 5, 8, 9, 10 Kiểu Mẫu Thủ Đức cùng người thân (27 người) đã cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm - Bình Châu (Đồng Nai)... Các bạn và gia đình đã có những ngày thật vui vẻ và đầm ấm!

 20220808 142

CucDoDon

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(GP): 2022.8 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức nghỉ dưỡng ở Hồ Tràm - Bình Châu (Đồng Nai)

https://photos.google.com/share/AF1QipNmM0zbrOFSKsxMCyJz40x5mkVm82X3V79JME4yXVOVDqSMMPNAq875XRtNfv2QQQ?key=NEg2LWxUV0ZyM0xOWTJSY3dDcVU4OU1XUWx2SXN3

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 1 2023 04:22