2022.8 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự giáp năm Ba của bạn Quang An (Khóa 2)

Email In PDF

0Tua

Ngày 19/8/2022, một số thân hữu khóa 1, 2, 5 Kiểu Mẫu Thủ Đức đã đến thành phố Thủ Đức để dự tiệc giáp năm Ba của bạn Nguyễn Quang An (Khóa 2)...Thật là đầm ấm!

IMG20220819134853

BoHongVang

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.8 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự giáp năm Ba của bạn Quang An (Khóa 2)

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 1 2023 04:23