2022.7 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn ở Đồng Nai và Vũng Tàu

Email In PDF

0 Tua

Ngày 5/7 và 6/7/2022, sau khi đến thăm thầy Tống Văn Nhàn ở Biên Hòa và viếng thầy Nghiêm Văn Minh ở Bà Rịa... một số thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức khóa 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11 (17 người) đã có một dịp tham quan Khu dân cư Aqua City ở Đồng Nai và du ngoạn ở Thành phố Vũng Tàu... thật thoải mái và thú vị!

0AquaCity 6
HaiBanChan

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.7 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn ở Đồng Nai và Vũng Tàu

https://photos.google.com/share/AF1QipOQ20DWkq29iy7nYoQc0JyTQBZBkzCOz-MWk1uBY4wlfo7kTDSh9I8yFtxkjRlyGw?hl=vi&key=WUQ1VHZieFVCbVpBWFZPRVFqUDJFN0ozSDAzdVVn