2022.7 Thân Hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự tiệc cưới con trai của bạn Tiến Nam (Khóa 3)

Email In PDF

0Tua

Ngày 10/7/2022, một số thân hữu khóa 1, 3, 4, 8 Kiểu Mẫu Thủ Đức đã đến dự tiệc cưới con trai của bạn Nguyễn Tiến Nam (Khóa 3) tại nhà hàng tiệc cưới Bách Việt ở quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh... Chúc mừng hạnh phúc của hai cháu  Nam Quang và Phi Oanh!

DSC04148
Chúc mừng hạnh phúc hai cháu...

Z.HongNhay

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.7 Thân Hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức dự tiệc cưới con trai của bạn Tiến Nam (Khóa 3)

https://photos.app.goo.gl/87NmZSbj1PkehH1dA