2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn một số tỉnh thành miền Bắc.

Email In PDF
0Tua
Từ ngày 23/5 đến 28/5/2022, một số thân hữu các khóa 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11 Kiểu Mẫu Thủ Đức và người thân (24 người) đã có một chuyến du ngoạn các thắng cảnh ở Hải Phòng (Đảo Cát Bà, vịnh Lan Hạ); Ở Thái Bình (Viếng chùa Keo, nhà thờ Chánh tòa Thái Bình và nhà chung giáo phận Thái Bình); Ở Nam Định (Viếng đền thờ Trần Hưng Đạo, Viếng chùa Phổ Minh, Kỳ Đài Nam Định, chùa Cỗ Lễ, tiểu Vương cung Thánh đường Phú Nhai, Chùa Lương và cầu ngói chợ Lương, nhà thờ đổ Hải Lý, Nhà thờ Xưng Điền, đền thánh Hưng Nghĩa); Ở Hà Nội (Tham quan Khu khai quật di tích Hoàng thành Thăng Long, du ngoạn ở thị trấn Tam Đảo, Nhà thờ Đá Tam Đảo, thiền viện Tây Thiên). Đã cùng các bạn đã trải qua những ngày thật vui vẽ và thú vị!
01HaiPhong 1ThaiBinh 2NamDinh 3HaNoi
Cát Bà (Hải Phòng) Chùa Keo (Thái Bình) Nhà thờ Chánh Tòa (Nam Định) Tam Đảo (Hà Nội)

Z.HongNhay

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn một số tỉnh thành miền Bắc (Phần 1)

Hình(Gp): 2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn một số tỉnh thành miền Bắc (Phần 2)

Hình(Gp): 2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn một số tỉnh thành miền Bắc (Phần 3)

Hình(Gp): 2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn một số tỉnh thành miền Bắc (Phần 4)

Cập nhật ngày Chủ nhật, 26 Tháng 6 2022 05:32