2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gặp nhau ở nhà bạn Tuấn & Anh

Email In PDF

0Tua

Ngày 3/5/2022, một số thân hữu Khóa 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 Kiểu Mẫu Thủ Đức (14 người) đã có một dịp gặp gỡ nhau tại nhà của bạn Quang Tuấn & Thủy Anh ở quận 7... Cảm ơn các bạn đã tạo nên một ngày thật vui tươi và thoải mái!

20220503 5a

Z.HongNhay

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gặp nhau ở nhà bạn Tuấn & Anh

https://photos.app.goo.gl/xzLt7iE1ubCXagtMA

Cập nhật ngày Thứ tư, 22 Tháng 6 2022 05:11