2021.12 Thân hữu Kiểu mẫu Thủ Đức gặp nhau ở Pearl Plaza (Bình Thạnh)

Email In PDF

0Tua

Ngày 13/12/2021, một số các thân hữu khóa 1, 3, 10 Kiểu Mẫu Thủ Đức đã lén “Cô Vi” gặp nhau ở Pearl Plaza (Bình Thạnh)... Thật là thương lắm các bạn ơi!

2021.12PearlPlaza

Gặp gỡ ... Vui mừng..vui.. quá vui!

zDongChuCamOnDoi

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(GP): 2021.12 Thân hữu Kiểu mẫu Thủ Đức gặp nhau ở Peal Plaza (Bình Thạnh)

https://photos.google.com/album/AF1QipMR6NOU3CQQFClmhh8M6EAdQVnLc2ZdhuSkOhNF?hl=vi