2015 Khen Thưởng Khuyến Học "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức"..

Email In PDF

HuyHieuKMTDDANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYN HC

             “GIA ĐÌNH KIU MU TH ĐỨC”

                    NĂM 2015

STT

H và tên

Con bn

Khóa

Thành tích

Tin thưởng

Ghi chú

TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC: 1.500.000 đ x 4 cháu = 6.000.000 đ

1

Bùi Công Toại

Bùi Công Danh

2

Trúng tuyển Đại học Kinh tế Tài chính Tp. HCM.

 1.500.000 đ  

2

Nguyễn Phạm Nhật Minh

Phạm Thị Hương

3

Trúng tuyển Đại học Kinh tế Tp. HCM.

 1.500.000 đ  

3

Đinh Hoàng Lan

Đinh Viết Lâm

8

Trúng tuyển ĐH. Khoa học Xã hội Nhân văn Tp. HCM.

 1.500.000 đ  

4

Lê Trí Dũng

Lê Hùng Đạt

10

Trúng tuyển Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM.

 1.500.000 đ  

H TR GIY BÚT: Dành cho sinh viên hin đang theo hc các trường CĐ, ĐH ( 7 cháu: 1.000.000 đ x 7 cháu = 7.000.000 đ )

1

Vương Thảo Nguyên

Lê Thị Nguyệt Thu

6

Năm 3 Đại học Y Phạm Ngọc Thạch Tp. HCM.

 1.000.000 đ  

2

Tống Hoàng Nhất Tín

Tống Văn Hoằng

7

Năm 1 Đại học Công nghệ Thông tin Tp.HCM.

1.000.000 đ   

3

Nguyễn Đặng Huy Hoàng

Nguyễn Mạnh Hùng

8

Năm 4 Đại Hc Công Nghệ Tp. HCM.

 1.000.000 đ  

4

Đinh Uyễn Nhi

Đinh Viết Lâm

8

Năm 3 Đại học Kinh tế Tp. HCM.

 1.000.000 đ  

5

Nguyễn Dương Minh Huyền

Nguyễn Thế Hùng

11

Năm 3 Đại Hc Kinh Tế Luật Tp. HCM.

 1.000.000 đ

 

6

Trần Nguyễn Đức Dũng

Trần Phan Mạnh Phong

11

Năm 2 Trung cấp du lịch Saigon Tourist Tp. HCM.

 1.000.000 đ

 

7

Vũ Đức Trí

Nguyễn Thị Kim Dung

11

Năm 4 Đại Hc Ngoại Thương Tp. HCM.

 1.000.000 đ

 

- Danh sách gm: 11 cháu (Khen Thưởng: 4 – H tr: 7)                 - S tin thưởng: 13.000.000 đng.

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 05:22