2010 Khen thưởng Khuyến học "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức.

Email In PDF

2010KhenThuongKhuyenHoc

HuyHieuKMTDDANH SÁCH KHEN THƯỞNG KHUYN HC

                “GIA ĐÌNH KIU MU THĐỨC”

            NĂM 2010

 

STT

H và tên

Con bn

Khóa

Thành tích

Tin thưởng

Quà tng

1

Vương Tho Nguyên

Lê Th Nguyt Thu

6

HS Gii cp TP (C2)

300.000đ

1 phn

2

Đinh Nguyn Minh Tâm

Nguyn Tường Nga

8

HS Gii cp TP (C2) vá th khoa lp 10 trường Ph thông năng khiếu.

500.000đ

1 phn

3

Cao Thái Vương Minh Nht

Cao Thái Khương

4

Đậu Đại hc Tài chính - Maketting Tp.HCM

1.000.000 đ

1 phn

4

H Thc Minh

Chí Tân H

4

Đậu Đại hc Kiến Trúc Tp.HCM

1.000.000đ

1 phn

5

Phm Minh Trâm Anh

Lâm Th M Dung

7

Đậu cao đng–Trường Đại hc Nông Lâm Tp.HCM

800.000 đ

1 phn

6

Nguyn Tuyết Vy

Nguyn Th Bch Tuyết

7

Đậu Đại hc Nông Lâm Tp.HCM

1.000.000đ

1 phn

7

Trn Ngc Phương Mai

Nguyn Th Kim Khánh

8

Đậu Đại hc Báck Khoa – Ngoi Thương Tp.HCM

1.500.000đ

1 phn

8

Đỗ Kim Thương

Trn Th Hương

10

Đậu Đại hc Công Nghip Tp.HCM

1.000.000đ

1 phn

9

Nguyn Hoàng Danh

Hoàng Th Trúc Mai

11

Đậu Đại hc Kinh Tế  Tp.HCM

1.000.000đ

1 phn

10

Nguyn Lĩnh

Lâm Thanh Liên

11

Đậu Đại hc Sư phm K thut Tp. HCM

1.000.000 đ

1 phn

11

Trn Th Thùy Trang

Trn Đình Phương

11

Đậu ĐH Kinh Tế  Tp.HCM

1.000.000 đ

1 phn

12

Phm Thiên Kim

Hunh Th Kim Anh

1

H tr tin giy bút ( năm 3 ĐH Dược).

300.000đ

1 phn

13

Đoàn Th Phương Mai

Đoàn Xuân Hòa

2

H tr tin giy bút ( năm 4 ĐHKH- XHNV).

300.000đ

1 phn

14

Cao Trn Minh Thái

Trn Th Kim Cúc

2

H tr tin giy bút ( năm 3 ĐH Ngai thương).

300.000đ

1 phn

15

Nguyn Vân Anh

Nguyn Ngc Yến

3

H tr tin giy bút ( năm 2 ĐH KHTN).

300.000đ

1 phn

16

Nguyn Huy Long

Nguyn Hu Thu Dương

4

H tr tin giy bút ( năm 4 ĐH Công ngh Saigon Tp. HCM)

300.000đ

1 phn

17

Lê Kim Long

Nguyn Th Thu Vân

4

H tr tin giy bút ( năm 4 ĐH SPKT Tp. H Chí Minh)

300.000đ

1 phn

18

Lê Kim Phng

Nguyn Th Thu Vân

4

H tr tin giy bút ( năm 2 ĐH SPKT Tp. HCM).

300.000đ

1 phn

19

Lâm Hoàng Trung

Lâm Hoàng Thun

4

H tr tin giy bút ( năm 4 ĐH Ngân hàng Cn Thơ).

300.000đ

1 phn

20

Ngô Lê Thái Khanh

Lê Th Kim Hoàng

4

H tr tin giy bút ( năm 3 ĐH Công Nghip TP. HCM).

300.000đ

1 phn

21

Ngô Đào Bu Ngc

Ngô Ngc Thành

4

H tr tin giy bút ( năm 3 cao đng M thut TP. HCM).

300.000 đ

1 phn

22

Trn Thanh Lan

Nguyn Th Quý

5

H tr tin giy bút ( năm 3 ĐH KHXH-NV).

300.000đ

1 phn

23

Trương Ngân Thiên Phúc

Quách Thiên Trang

5

H tr tin giy bút ( năm 4 ĐH Công Ngh Tp.HCM).

300.000đ

1 phn

Cng

13.7000.000đ

23 phn

Danh sách gm 23 cháu.

S tin thưởng:  13.700.000 đng

S tin 23 phn quà:

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 04 Tháng 11 2015 05:31