2014.10 Họp mặt Truyền thống “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam.

Email In PDF
0Tua1

Ngày 12 tháng 10 năm 2014, rất đông đủ Thầy Cô và các thân hữu cựu học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức đã đến nhà hàng Queen Plaza ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh cùng nhau họp mặt kỷ niệm 49 năm ngày thành lập Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức…

 

1DonTiep 0

1DonTiep 1
1DonTiep 1a
     
2TruocGioKhaiMac 1 2TruocGioKhaiMac 1b
     
3KhaiMac 1
3KhaiMac 1a
     
4KyUc 1
4KyUc 1a
     
5PhatBieu 1 5PhatBieu 1a
     
6PhatThuongKhuyenHoc 6PhatThuongKhuyenHoc 1a
     
7PhatHanhKyYeuK8 1 7PhatHanhKyYeuK8 1a
     
8KetNoiTinhThan 1 8KetNoiTinhThan 1a
     
9DoVuiVeLXThon 4 9DoVuiVeLXThon 4a
     
10TraoCoTThong-1 10TraoCoTThong 1a
     
11LuuNiemThayTro 1 11LuuNiemThayTro 1a
     
12 ChungVui 1 12 ChungVui 1a
     
13VanNgheGopVui 1 13VanNgheGopVui 1a
     
14XoSoVui 3 14XoSoVui 3a
     
15DauGiaGopQuy 1 15DauGiaGopQuy 1a
     
16DanDo 1 16DanDo 1a
     
17TamBiet 1 17TamBiet 1a
     
RoseNhay

Xin mời xem hình và video ở link:

BanTayChiHình: 2014.10 Họp mặt Truyền thống “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam.

Video: 2014.10 Các bạn ở hải ngoại về dự Họp mặt ”Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức”

Video: 2014.10 Thầy Phan Hồng Lạc và thầy Huỳnh Văn Nhì phát biểu Họp mặt KMTĐ.

                      Video: 2014.10 Anh em ta về, cùng nhau … Họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức”

Video: 2014.10 Bạn Lê Thị Nguyệt Thanh (K8) đọc lời khai mạc Họp mặt “Gia Đình KMTĐ”

Video: 2014.10 Họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam - Phần 1 (QTuan).

Video: 2014.10 Họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam - Phần 2 (QTuan).

Video: 2014.10 Họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam - Phần 3 (QTuan).

 

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ sáu, 19 Tháng 6 2015 03:36