2007.10 Họp mặt Truyền thống "Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam.

Email In PDF

 

Tua

Họp mặt Truyền thống “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam -  Năm 2007,
được các bạn cựu học sinh trường Trung Học Kiểu Mẫu Thủ Đức tổ chức vào ngày 14/10/2007,
tại Khu du lịch Văn Thánh, Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh…
4TraoCo 2 5KhuyenHoc 5
Trao cờ luân lưu... Tặng quà khuyến học...

ButDoiVang

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2007.10 Họp mặt Truyền thống “ GIA ĐÌNH KIỂU MẪU THỦ ĐỨC” ở Việt Nam

 

 

 

Cập nhật ngày Chủ nhật, 19 Tháng 4 2020 05:48