2009 Họp mặt " GIA ĐÌNH KIỂU MẪU THỦ ĐỨC"

Email In PDF

 

2009Tua  LoiTua

 

Gặp nhau ở sân trường …

1TuuVeTruong 1  1TuuVeTruong 3 

 

Giới thiệu họp mặt…

2GioiThieu 1  2GioiThieu 2 

 

Niềm vui ngày họp mặt…

3NiemVuiHopMat 1  3NiemVuiHopMat 2

3NiemVuiHopMat 3  3NiemVuiHopMat 4 

 

Trên bàn tiệc…

3NiemVuiHopMat 5  3NiemVuiHopMat 6

 

Trao quà lưu niệm…

5TraoQuaLuuNiem 1  5TraoQuaLuuNiem 2

5TraoQuaLuuNiem 3  5TraoQuaLuuNiem 4

 

Tương  ái…

 6TuongAi 1  6TuongAi 2

 

Xin mời xem video ở link:

Hp Mt toàn trưng KMTĐ - 2009 - Khuôn viên trưng

Xin mời xem hình ở link:

https://picasaweb.google.com/lh/webUpload?uname=110980292408816649841

 

 

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 28 Tháng 8 2013 04:57