2011.10 Họp mặt Truyền thống"Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam

Email In PDF
TuaChuanBiHopKMTD 0   

Ngày 11/9/2011, các bạn dại diện các khóa cựu học sinh trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức gồm Nguyễn Quang Tuấn & Trần Thị Thủy Anh (Khóa 1), Nguyễn Quang An, Nguyễn Minh Thường, Đoàn Xuân Hòa (Khóa 2), Nguyễn Công Bình, (Khóa 3), Quách Ngân Bình, Nguyễn Thị Phượng (Khóa 4), Lâm Ngọc Minh, Nguyễn Hoàng Xuân Cúc, Nguyễn Thị Bạch Cúc, Lê Như Nguyện (Khóa 5), Nguyễn Thị Minh Hoàng, Đinh Công Thiện (Khóa 6), Nguyễn Thanh Hùng Việt (Khóa7), Trần Mỹ Hạnh (Khóa 9), Trần Mạnh Đức (Khóa 10), Trần Phan Mạnh Phong (Khóa 11)… Đã họp mặt tại nhà bạn Quang Tuấn & Thủy Anh để thảo luận chuẩn bị cho lần họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức “ năm 2011 do khóa 5 tổ chức… Dịp này các bạn đại diện cho khóa 5 cũng đã nhận cờ truyền thống của trường …

 

HopChuanBi 8 HopChuanBi 9 HopChuanBi 10
 Chung vui...  Thảo luận...  Nhận cờ luân lưu...

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình: 2011.9 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức chuẩn bị Họp mặt Truyền thống KMTĐ.TuaHopKMTD

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Quý Thấy Cô và các thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức tề tựu về nhà hàng Him Lam ở quận Bình Thạnh để cùng nhau họp mặt Họp mặt Truyền thống “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức”… Buổi họp diễn ra thật là đầm ấm và hạnh phúc…

1QuangCanh 3 2DonTiep 2 3HinhLưuNiem 1
Quang cảnh ngày họp mặt... Đón tiếp... Lưu niệm...
4TangQua 8QuaKhuyenHoc 2 9TraoCo 3
Trao quà lưu niệm
Trao quà khuyến học...  Khóa 6 nhận cờ luân lưu...
10Tiec 2 11VanNghe 2 12DauGia 1
Tiệc chung vui... Văn nghệ... Đấu giá gây quỹ...
13TrungThuong 2 15TongKet 1 HongNhay
Trúng thưởng xổ số... Khóa 5 họp tổng kết...  

Xin mời xem  ở link:

BanTayChiHình: 2011.10 Họp mặt Truyền thống “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam

Video: 2011.10 Họp mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam (Hồng Hiến):

Cập nhật ngày Thứ năm, 14 Tháng 4 2016 11:28