2012.10 Họp Mặt "Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở ViệtNam

Email In PDF
0TuaChuanBi   

Ngày 28.4.2012, các bạn cựu học sinh khóa 6 Kiểu Mẫu Thủ Đức gồm Dương Duy Đồng, Trịnh Thị Nguyệt Ánh, Phan Thị Anh Đào, Trần Thị Hạnh, Nguyễn Thị Gái, Dương Hồng Hiến, Trần Phú Hữu, Nguyễn Thị Minh Hoàng, Phạm Kim Ngân, Lê Thị Nguyệt Thu, Đinh Công Thiện, Phạm Văn Thông đã có cuộc gặp gỡ ở nhà bạn Dương Duy Đồng để bàn bạc chuẩn bị tổ chức họp mặt truyền thống “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” năm 2012… Sau đó cá cbạn đã đến thăm bạn Kim Ẩn vừa bị tai nạn giao thông…

 

1K6ChuanBiHopKMTD 6 1K6ChuanBiHopKMTD 10  
  Họp chuẩn bị các công việc...  
     
     

Hình: 2012.10 Họp Mặt "Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam(Quang Tuấn)

Hình: 2012.4 Khóa 6 chuẩn bị họp mặt “ Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” ở Việt Nam

Hình: 2012.10 Khóa 6 hội ngộ với vợ chồng bạn Khánh Nga (Ở Hoa Kỳ về dự Họp mặt)

Hình: 2012.10 Khóa 6 tổng dợt chương trình họp mặt ”Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức”

Hình: 2012.10 Họp mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” 14.10.2012(Công Thiện)P.1

Hình: 2012.10 Họp mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” 14.10.2012(Công Thiện) P.2

Hình: 2012.10 Khóa 6 Tổng kết Họp mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Đức” ở Việt Nam

Hình: 2012.10 Họp Mặt "Gia Đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam (Khánh Nga)

Cập nhật ngày Thứ ba, 13 Tháng 2 2018 05:51