2018.10 Họp mặt Truyền thống "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở Việt Nam

Email In PDF
0Tua -  

 

Ngày 7/10/2018, Quý Thầy Cô và các thân hữu 11 khóa của trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức đã tề tựu về nhà hàng Queen Plaza ở quận 10 để dự họp mặt truyền thống "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" năm 2018 do liên khóa 7, 8, 9,10, 11 tổ chức với chủ đề "Khơi ngọn lửa thiêng"... Xin chân thành cảm ơn tất cã đã góp phần tạo nên một buổi hội ngộ ấm áp đầy chân tình Kiểu Mẫu Thủ Đức!

 

2018.10HopKMTD 40 2018.10HopKMTD 83
 Đốt lửa truyền thống... Nối vòng tay lớn...

CungKhoiLuaAmTheoDuocTaVe - 864

BenLeHoiNgo2018 - 888

NhuMotLoiHenUoc-956

DongChuCamOnDoi

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2018.10 Họp mặt Truyền thống "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức"

Video(Y): 2018.10 Họp mặt Truyền thống "Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức" (Phần 1)

Video(HồngThẫm): 2018.10 Câu chuyện trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức

Cập nhật ngày Thứ sáu, 23 Tháng 8 2019 05:07