1971-1974 Khóa Huấn luyện Giáo Sư các môn Tổng Hợp ở ĐHSP Sài Gòn.

Email In PDF

 

0Tua
  

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN GIÁO SƯ TRUNG HỌC TỔNG HỢP.

1) Do nhu cầu cấp thiết cần phải có giáo sư các môn hướng nghiệp cho 15 trường trung học tổng hợp nên Trường Đại Học Sư Phạm Sài Gòn Sài gòn đã thành lập Ngành Huấn Luyện Giáo Sư Trung Học Đệ Nhất Cấp Cấp Tốc và Giáo sư Phan Thanh Hoài là Giám Đốc khóa huấn luyện.

2) Chỉ có 2 khóa đã được huấn luyện:
- Khóa 1 (1970-1973) Chỉ có Ban Doanh Thương và chưa có học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức dự thi.
- Khóa 2 (1971-1974) với 3 bộ môn: Doanh thương, Kinh tế gia đình và Công kỹ nghệ

3) Cựu học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức đã trúng tuyển và đã tốt nghiệp các lớp:

- Doanh Thương: Chỉ có 1 học sinh Kiểu Mẫu trong tổng số 20 sinh viên.(1/20):

- Kinh tế Gia đình: 14 học sinh Kiểu Mẫu trong tổng số 21 sinh viên.(14/21)
- Công kỹ nghệ: 12 học sinh Kiểu Mẫu trong tổng số 22 sinh viên.(12/22)

4) Quá trình huấn luyện (Gồm có 3 giai đoạn ): 1 năm lý thuyết + 2 năm tập sự & 2 khóa huấn luyện Hè .

- Giai đoạn 1 (1971-1972): Học một năm tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.
- Giai đoạn 2 (1972-1973): Giáo sư tập sự tại một trường tổng hợp + học tiếp khóa hè 3 tháng tại Đại Học Sư Phạm Sài Gòn.

- Giai đoạn 3 (1973-1974): Giáo sư tập sự tại trường Trung học Tổng hợp + Hoàn tất khóa hè 3 tháng và thi tốt nghiệp.
+  Ngày thi tuyển vào Đại Học Sư Phạm Sài Gòn: 1971 (?)
+  Ngày thi tốt nghiệp: 14.11.1974
+  Ngày lãnh văn bằng tốt nghiệp: 3.1.1975

5) Cựu học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức tốt nghiệp Đại học Sư phạm Sài Gòn: 27 người.

+ Doanh Thương (1): Nguyễn Đình Đạt.
+ Kinh tế Gia đình (13): Bùi Thị Ngọc Ân, Đặng Thị Bích Thủy, Phạm Thị Minh Dung, Phạm Ánh Tuyết, Trương thị Hồng, Phạm thị Ngọc Hương, Trần thị Khuê Trinh, Phạm thị Vân Anh, Trần thị Thủy Anh, Nguyễn Ngọc Minh Ẩn, Đào Thị Bích Loan, Nguyễn thị Ngọc Trinh, Nguyễn Thị Kim Cúc,.
+ Công kỹ nghệ (12): Lê Thành Trọng, Đoàn Văn Dũng, Nguyễn Hữu Xương, Lê Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Lễ, Phạm Quang Ngọc, Trần Quang Tuấn, Phạm Chí Thành, Lê Đình Huy, Nguyễn Huy Lục, Lê Ngọc Sơn, Nguyễn Xuân Tuấn. 

 

NHIỆM SỞ CỦA GIÁO SƯ TRUNG HỌC TỔNG HỢP

(NGUYÊN LÀ CỰU HỌC SINH KHÓA 1 TRƯỜNG TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC)

Môn

Gíáo sư

Nhiệm sở thực tập

Nhiệm sở công tác

 

CÔNG

KỸ

NGHỆ

Đoàn văn Dũng

 

Trường Trung Học Tổng Hợp Lương Văn Can, Saigon.

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Lê Thành Đạt,

 

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu, An Giang (Long Xuyên).

Lê Đình Huy

Trường Trung học Tổng hợp Chưởng Binh Lễ, An Giang (Long Xuyên).

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ, Phú Yên (Tuy Hòa).

Nguyễn Ngọc Lễ

 

Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu, An Giang ( Long Xuyên).

Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu, An Giang (Long Xuyên).

Nguyễn Huy Lục

 

Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt, Hóc Môn (Saigon).

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang (Rạch Giá )

Phạm Quang Ngọc

 

Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt, Hóc Môn (Saigon).

Trường Trung học Tổng hợp Chưởng Binh Lễ, An Giang ( Long Xuyên).

Lê Ngọc Sơn,

 

Trường Trung học Tổng hợp Chưởng Binh Lễ, An Giang (Long Xuyên).

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Huệ, Phú Yên (Tuy Hòa).

Phạm Chí Thành,

 

Trường Trung học Tổng hợp Mạc Đỉnh Chi, Saigon.

Trường Trung học Tổng hợp Kiến Hòa (Bến Tre ).

Lê Thành Trọng

 

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn An Ninh, Sai gon.

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn An Ninh, Sai gon.

Nguyễn Xuân Tuấn

 

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang (Rạch Giá).

Trần Quang Tuấn

 

Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu, An Giang ( Long Xuyên).

Trường Trung học Tổng hợp Kiến Hòa ( Bến Tre ).

Nguyễn Hữu Xương

 

Trường Trung Học Tổng Hợp Lương Văn Can Quận 8, Saigon.

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

 

KINH

TẾ

GIA

ĐÌNH

Bùi Thị Ngọc Ân

 

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn An Ninh, Sai gon.

Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

Nguyễn Ngọc Minh Ẩn

 

Trường Trung học Tổng hợp Kiến Hòa

( Bến Tre ).

Trường Trung học Tổng hợp Thoại Ngọc Hầu, An Giang ( Long Xuyên).

Trần Thị Thủy Anh,

 

Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt, Hóc Môn (Saigon).

Trường Trung học Tổng hợp Kiến Hòa ( Bến Tre ).

Phạm Thị Vân Anh,

 

Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt, Hóc Môn (Saigon).

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang (Rạch Giá).

Nguyễn thị Kim Cúc

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang (Rạch Giá).

Phạm Thị Minh Dung

 

Trường Trung học Tổng hợp Kiến Hòa

( Bến Tre ).

Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

Trương Thị Hồng

 

Trường Trung học Tổng hợp Mạc Đỉnh Chi, Saigon.

 

Phạm Thị Ngọc Hương

 

Trường Trung Học Tổng Hợp Lương Văn Can Quận 8, Saigon.

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Đào Thị  Bích Loan

 

Trường Trung học Tổng hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Trường Trung học Tổng hợp Sa Đéc, Đồng Tháp.

Đặng Thị Bích Thủy

 

Trường Trung học Tổng hợp Lý Thường Kiệt, Hóc Môn (Saigon).

Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

Trần thị Khuê Trinh

 

Trường Trung Học Tổng Hợp Lương Văn Can Quận 8, Saigon.

Trường Trung Học Tổng Hợp Phan Thanh Giản, Cần Thơ.

Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Trường Trung học Tổng hợp Chưởng Binh Lễ, An Giang (Long Xuyên).

Trường Trung học Tổng hợp Buôn Ma Thuộc (Daklak).

Phạm Ánh Tuyết

 

Trường Trung học Tổng hợp Sương Nguyệt  Anh, Saigon.

Trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức.

DOANH THƯƠNG

Nguyễn Đình Đạt

Trường Trung học Tổng hợp Sương Nguyệt  Anh, Saigon.

Trường Trung học Tổng hợp Nguyễn Trung Trực, Kiên Giang (Rạch Giá).

   0HinhAnhKhoaHLGSTongHop

 1DHSP 2 3DHSP 2 4DHSP 2
 Ngày Tốt nghiệp...  Lớp Công Kỹ Nghệ với thầy Nguyễn Văn Nam...  Lớp Kinh Tế Gia Đình Với Cô Dương Thị Kim Sơn và cô Huỳnh Thị Bạch Tuyết...
 

CumHoaHongXanh

 

Xin mời xem ở link:

BanTayChiCác văn bản hành chính Khóa Huấn luyện Giáo sư Trường Trung học Tổng hợp

Hình ảnh hoạt động của khóa huấn luyện Giáo sư Trường Trung học Tổng hợp

 

 

Cập nhật ngày Thứ hai, 02 Tháng 10 2017 03:50  
mod_vvisit_counterToday2633
mod_vvisit_counterYesterday320
mod_vvisit_counterThis week2953
mod_vvisit_counterLast week6989
mod_vvisit_counterThis month15885
mod_vvisit_counterLast month15656
mod_vvisit_counterAll days701723
Total :   mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có: 6 khách online
Your IP: 3.235.174.99
 , 
Today: Tháng 7 26, 2021