Mẫu vật Công Kỹ Nghệ

Email In PDF

ATua

Những sản phẩm này do học sinh Kiểu Mẫu Thủ Đức thực hiện tại xưởng trường trong môn học Công Kỹ Nghệ.

Sản phẫm môn Điện: Bút điện hồ quang (dùng để viết chữ trên kim loại) và hộp gỗ.

1ButDien

Sản phẫm môn Cơ khí nguội: Cỡ thợ mộc bằng kim loại.

CoThoMoc 2

 

Sản phẫm môn nguội: Cưa kim loại.

CuaKimLoai 1

CuaKimLoai 2

 

Sản phẫm: Dao gọt trái cây.

Dao

Mẫu công tác xưởng: Đầu búa thép.

DauBua

 

Sản phẫm: Thước góc nghề mộc (90o- 60o- 45o- 30o).

EKe 2

Mẫu công tác xưởng: Gắp 3 chấu.

Gap3Chau

 

Sản phẫm đồ gỗ: Hộp danh thiếp.

HopDanhThiep

Sản phẫm thủ công gỗ: Hộp đựng nữ trang.

HopNuTrang 1

HopNuTrang 2

 

Mẫu công tác xưởng: Khui nắp chai.

KhuiNapChai

 

Sản phẫm cơ khí: Mũi đột hình trên đồ da.

MuiDotHinh 1 MuiDotHinh 2

 

Mẫu công tác xưởng: Nhíp bầu ( Đo ngoài ).

NhipBau

NhipBau 2

 

Sản phẫm: Rập đuôi cá.

RapDuoiCa 1 RapDuoiCa 2

RapDuoiCa 2 RapDuoiCa 4

 

Mẫu công tác xưởng: Thước bẻ góc.

ThuocBe

Mẫu công tác xưởng: Thước góc vuông (Êke)

Thuoc goc

 

Dụng cụ ấn loát: Thước xếp chữ in.

ThuocXepChu

Chữ in bằng chì ở xưởng ấn loát.

ChuChi

Cập nhật ngày Thứ ba, 07 Tháng 6 2016 03:46