Kỷ Vật
Tiêu đề     Hiển thị # 
1 Lưu bút Nguyễn Thúy Khanh (Khóa 1). Khóa 1 KMTĐ
2 Xe thầy Hiệu Trưởng và PTMai k1 KMTD
3 Bảng tên học sinh các khóa. KMTĐ
4 PHÙ HIỆU CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC KIỂU MẪU THỦ ĐỨC KMTĐ
5 Bảng Danh Dự KMTĐ
6 Mẫu vật Công Kỹ Nghệ
7 Thẻ mượn sách thư viện KMTĐ
8 Thành Tích Biểu KMTĐ
9 Văn Bằng - Chứng Chỉ KMTĐ
10 Bằng Khen Thưởng KMTĐ
11 Thẻ Học Sinh KMTĐ
12 Thẻ đi xe KMTĐ
13 Cờ Truyền Thống KMTĐ