Sinh hoạt dã ngoại và gặp gỡ hải ngoại

Sinhhoatdangoai

Tiêu đề     Hiển thị # 
1 2021.7 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gặp nhau ở California (Hoa Kỳ) Nguyễn Quang Tuấn
2 2019.5 Thầy Tống Văn Nhàn thăm lại Hoa Kỳ. Nguyễn Quang Tuấn
3 2019.5 Thân hữu Khóa 1 Kiểu Mẫu Thủ Đức họp mặt ở California. Nguyễn Quang Tuấn
4 2018.2 Thân hữu Khóa 1 Kiểu Mẫu TĐ họp mặt đầu năm ở California. Khóa 1 KMTĐ
5 2018.1 Thân hữu Khóa 6 Kiểu Mẫu TĐ mừng 60 năm cuộc đời ở California KMTĐ.HoaKỳ
6 2017.12 Thân hữu Kiểu Mẫu TĐ ở Melbourne gặp thầy Quảng và cô Sơn. KMTĐ Melbourne
7 2017.11 Bạn Ánh Tuyết (K.1) gặp thân hữu Kiểu Mẫu TĐ ở Melbourne (Úc) KMTĐ Melbourne
8 2017.11 Bạn Ngọc Thanh (K.1) gặp lại Thầy Cô và các Bạn KMTĐ ở Canada KMTĐ Canada
9 2017.9 Thầy Trò Kiểu Mẫu Thủ Đức họp mặt ở Toronto (Canada) KMTĐ.Canada
10 2017.10 Thân Hữu Kiểu Mẫu TĐ ở California gặp lại bạn Xuân Minh (K.1) KMTĐCalifornia
11 2017.10 Kiểu Mẫu Thủ Đức ở San Jose (Hoa Kỳ) họp mặt mừng sinh nhật. KMTDSanJose
12 2017.8 Thân hữu Kiểu Mẫu TĐ ở San José gặp bạn Lê Hữu Dũng (K.8) KMTĐ.SanJose
13 2017.5 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức ở Hoa Kỳ gặp lại Lê Cẩm Thùy (K.9) KMTĐ.HoaKỳ
14 2017.6 Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức du ngoạn các nước ở Châu Âu KMTĐ
15 2017.2 Bạn Thái An (K.1) gặp gỡ thân hữu Kiểu Mẫu TĐ ở Đông Hoa Kỳ KMTĐ.HoaKỳ
 
  • Bắt đầu
  • Trang 1 / 6