Họp mặt gia đình KMTĐ hải ngoại

hopmatgiadinhkmtd

Tiêu đề     Hiển thị # 
1 2019.12 Hội ngộ toàn cầu Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức ở Hoa Kỳ Nguyễn Quang Tuấn
2 2016.11 Họp mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức” toàn cầu tại Texas (Hoa Kỳ). KMTĐ
3 2010.10 Kiểu Mẫu Thủ Đức VN dự Hội ngộ Kỷ niệm 45 năm ở Hoa Kỳ. Kiểu Mẫu Thủ Đức
4 2015.12 KMTĐ họp mặt “Kỷ Niệm 50 năm thành Lập Trường” ở Hoa Kỳ. KMTĐ.HoaKỳ
5 2013.9 Hội Ngộ "Kiểu Mẫu Thủ Đức" Ở California (Hoa kỳ). TuanAnh
6 2012.11 Hội Ngộ "Kiểu Mẫu Thủ Đức" ở San Jose (Hoa Kỳ). K3KMTĐ