2022.3 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức phúng viếng linh cữu bạn Cao Minh Hải (Khóa 5)

Email In PDF

0Tua

Ngày 12/3/2022, một số thân hữu khóa 1, 4, 5 đã thay mặt “Gia đình Kiểu Mẫu Thủ Đức“ đến quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh” để phúng viếng linh cữu của bạn Cao Minh Hải (Cựu học sinh khóa 5 trường Trung học Kiểu Mẫu Thủ Đức)... Thành thật chia buồn cùng gia quyến của Bạn. Cầu nguyện cho hương linh của bạn Cao Minh Hải sớm được siêu thoát.

5CaoMinhHai
IMG20220312103719
Vĩnh biệt bạn Cao Minh Hải...

SenCumCam

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.3 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức phúng viếng linh cữu bạn Cao Minh Hải (Khóa 5)

https://photos.app.goo.gl/Yy8zcTuD8H67ewGB6