2022.4 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gặp lại các bạn Nam Thiên (K.3) và Hồng Hiến (K.6)

Email In PDF

0Tua

Ngày 25/4/2022, nhân dịp có các bạn Cao Nam Thiên (Khóa 3) và vợ Châu Hà; Dương Hồng Hiến (Khóa 6) và vợ Minh Châu ở Hoa Kỳ về thăm lại quê hương Việt  Nam... một số thân hữu khóa 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, Kiểu Mẫu Thủ Đức đã họp mặt với các bạn ấy tại nhà của bạn Quang Tuấn & Thủy Anh ở quận 7... buổi gặp gỡ thật vui vẽ và đầy ấp chân tình. Cảm ơn tất cả các bạn đã góp phần tạo nên niềm hạnh phúc này!

b20220425 23a
Lưu niệm cùng các bạn...

zDongChuCamOnDoi

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(Gp): 2022.4 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gặp lại các bạn Nam Thiên (K.3) và Hồng Hiến (K.6)

https://photos.app.goo.gl/A6RYrkbCp6S5w7Ng8