2022.2 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức thưởng ngoạn Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ

Email In PDF

0Tua 1

Ngày 2/2/2022 (Mùng 2 Tết Nhâm Dần), một số thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức gồm Quang Tuấn & Thủy Anh, Minh Tâm (Khóa 1); Xuân Dung, Xuân Liên (Khóa 3); Thu Hằng (Khóa 10) đã cùng nhau thưởng ngoạn Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ của Thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022... Đường hoa Xuân năm nay rất đẹp trong mùa hanh nắng của tiết Xuân ấm áp!

2022.2DuongHoaNguyenHue 10

Thưởng ngoạn Đường Hoa Xuân Nguyễn Huệ...

Z.HongNhay

Xin mời xem ở link:

BanTayChiHình(GP): 2022.2 Thân hữu Kiểu Mẫu Thủ Đức thưởng ngoạn Đường hoa Xuân Nguyễn Huệ

https://photos.google.com/share/AF1QipON8TJNs9ih-eO4S3xxDXVSkLvYRoUHxEkqCgioDJRyZDKIxVmuKLoeX-7qowU2zw?hl=vi&key=UmptcVljclhUdzVlMXBjd0hfanlwcWdkeTV6a3dn